fbpx

Multifunctionele ruimte bouwen met Feng Shui

Onderstaande ervaring geeft de werkzaamheden, samenwerking en effecten bij de bouw van een heel aparte multifunctionele ruimte weer.

 


 

Feng Shui toepassing van een multifunctionele ruimte in een groot bedrijf.

 

Feng Shui calculaties voorafgaand aan de bouw van een multifunctionele ruimteToen ik in 2013 Mary-Rose Kolkman verzocht om in het bedrijf waar ik werk een aparte multifunctionele ruimte met tentoonstellingsruimte in te richten, had ik wel verwachtingen, maar geen vermoeden dat het resultaat en de effecten zo positief en indrukwekkend zouden uitpakken.

Het gaat om een commandocentrale in een marineschip, waar de allernieuwste systemen worden gedemonstreerd. Niet alleen de centrale zelf, maar ook de omgeving is aangepast op een manier, die velen heeft doen verbazen en een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Daarbij komt dat er een zeer klein budget beschikbaar was.

Het hele project is door Mary-Rose Kolkman ingepland, onder haar leiding uitgevoerd, alle attributen door haar uitgezocht, de budgetbewaking door haar gedaan (binnen budget gebleven en op tijd)!

Dit project is in fasen gegaan. Ik was interface met het bedrijf, heb contacten gelegd en vele hand- en spandiensten verleend.

De fasen:

Het plan.

Het idee en plan werd door Mary-Rose uitgewerkt en voor goedkeuring voorgelegd aan een verantwoordelijke projectleider. Eerst de binnenzijde commandocentrale, daarna de buitenkant, het schip en de kade).

Op zoek naar mogelijkheden.

Ruimte uitzoeken binnen alle mogelijke locaties op het terrein, daarna opmeten en foto’s maken, zodat nauwkeurig ingepland kon worden waar wat komt en hoe groot dat is.

Regelen van een “Crew” voor de bouw en aanschaf van bouwmaterialen.

De crew werd rechtstreeks aangestuurd door Mary-Rose, wat de communicatie soepel deed verlopen. De bouwmaterialen zijn zeer scherp ingekocht en er is veel bestaand materiaal gebruikt om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De bouwfase.

Binnen korte tijd is alles gerealiseerd, door een goede planning en regelmatige persoonlijke check op de “bouwsite” door Mary-Rose. Aangezien de plannen voor de bouw van een “schip” nog geheim waren, werden medewerkers die wilden gaan kijken “soepeltjes” buiten de deur gehouden.

De crew.

Omgang met de “crew” tijdens de bouw was zeer prettig. Er werd lunch geregeld en we aten samen buiten in het zonnetje, terwijl er ondertussen werkoverleg plaatsvond. Door deze prettige samenwerking waren de timmermannen, electriciens en anderen bereid om hun beste beentje voor te zetten en ook wat langer door te gaan, mocht dat nodig zijn voor de planning.

Aanschaffen van nieuwe attributen.

De inkoop van de materialen gebeurde meestal tegen een lage kostprijs. Mary-Rose gaat zeer creatief om met het aanschaffen en aanpassen van attributen, steeds met een stijlvol resultaat.

Dit gaat tot in de fijne details door, zoals toplicht, rode en groene zijlichten, reddingsboei, stuurwiel, brugdisplays, rode verlichting en een heuse vlag op zowel de boeg en als het achtersteven, compleet met een ventilator die voor het wapperen zorgde.
Iedere bezoeker had het erover!

Speciale effecten, door getalenteerde mensen gerealiseerd.

Uit het netwerk van Mary-Rose zijn een aantal getalenteerde personen uitgenodigd om hun bijdrage aan het project te leveren.

Enkele resultaten:

 • levensecht geschilderde leuning, (waar mensen regelmatig naar grepen);
 • houten schip (zijkanten van pallets gemaakt), zo goed geplamuurd en geschilderd, dat iedereen dacht dat het metaal was;
 • een enorme panorama achtergrond van een haven, gerealiseerd op behang; passende verlichting met straatlantarens die de indruk gaven ’s avonds op de kade te staan;
 • speciaal uitgezochte planten, die (bij alleen speciaal kunstlicht) toch goed groeien
 • en professionele belettering van het zij-nummer (het laatste spontaan gedoneerd door een andere manager, die op de hoogte was).

Het aankleden van de “bemanning”.

De “bemanning” (etalagepoppen) op de brug moest nog van marine uniformen voorzien worden.

Rondvraag bij ex-marine mensen leverden positief antwoord op, met één voorwaarde: de uniformen moesten beveiligd worden tegen diefstal.

Na overleg met de timmerman heeft Mary-Rose beveiliging laten aanbrengen en konden de vier “bemanningsleden” op de brug van uniformen worden voorzien.

De effecten: 

Wat zou het afdelingshoofd wel zeggen?

Iedereen was bang dat hij zou ontploffen bij het zien van deze bijzondere creatie. Maar er gebeurde iets heel anders:

Hij feliciteerde en bedankte Mary-Rose voor een fantastisch resultaat!

Regelmatig ging hij ’s avonds in deze ruimte zitten om van het resultaat te genieten.

Toen hij afscheid nam voor een nieuwe positie in een andere vestiging, besloot het personeel zijn afscheid in deze multifunctionele ruimte te doen. Een uitstekende keuze!

Wat zeggen de klanten?

De internationale klanten die op bezoek kwamen waren allemaal enthousiast.
Opmerkingen als “They built a bloody Frigate” en “Hier sollte man Kontrakte unterschreiben” geven een indruk daarvan.

Meerdere toepassingen.

Deze multifunctionele ruimte werd ook vaak gebruikt om een leerspel over logistiek te spelen, met zowel klanten als interne medewerkers.

De lange tafels met banken, die op het terras op de “kade” stonden, waren daar speciaal voor ingericht.

Het afdak erboven gaf een gezellige indruk, terwijl de bar ernaast mogelijkheden bood om koffie in te schenken.

Spontane bijdrage.

Een bewaker gaf een spontane bijdrage in de vorm van enkele vissen en zeesterren, die op papier waren uitgeknipt en ’s nachts in het “water” en op de stenen aan de kade waren gelegd.

Een bijzonder leuke herinnering om dit ’s morgens te ontdekken!

Conclusie: 

 

Terugkijkend ben ik blij dat Mary-Rose bij dit project betrokken is geweest.

Zonder haar was het nooit zo’n enorm succes geworden!
Zo “buiten de gevestigde manier van doen” was anders niet mogelijk geweest in een bedrijf met een heel eigen cultuur.

Alle lof voor deze topprestatie!

 

T.J. Müller, Hengelo.

Customer instructor
Thales Nederland

 

On request we translated this text to avoid the Google translation mishaps

 

Text in English:

Feng Shui application for a multi functional area within a large company.

kompas voor Feng Shui kijkrichtingen

In 2013, when I requested Mary-Rose Kolkman to design a multi functional area with options for exhibitions, I had some expectations but no idea that the results and effects would be so impressive and positive.

Subject is an Operations Room inside a Navy Warship, where the latest high-tech systems can be demonstrated. Not only the OPS Room itself, but also its surroundings were adapted in such a way that it has made a profound and lasting impression on those who have witnessed it.
All this was achieved within a very tight budget.

The total project has been planned, executed under her supervision, all attributes acquired and budget closely monitored (the project stayed inside budget and was delivered on time)!

The entire project was executed in phases. I was the interface with the company and have made many contacts and lend a helping hand.

The Phases:

The Plan.

Ideas and the actual plan were created and forwarded to the Project Manager for approval. (First the interior of the OPS Room, then the exterior with the ship and quay.)

In search of options.

Scouting the terrain, looking for a suitable location, followed by taking measurements and pictures so a detailed plan could be made which object could be in which position.

Assembling a “crew” for construction and acquiring building materials.
The crew was directly instructed by Mary-Rose, keeping communication clear and smooth. Building materials were either purchased at low cost, or reused.

The Building Phase.

This phase was realized in a short period of time, thanks to a good plan and regular inspections “on site” by Mary-Rose.
As the construction of the “ship” was kept a secret, nosy employees were elegantly kept at a distance.

The crew.

Interaction with the crew was very pleasant. During construction, a common lunch was used as progress meeting, while enjoying the sunshine.
Because of this atmosphere, the crew (carpenters, electricians and others) was highly motivated and they didn’t mind to go the extra mile to get things done on schedule.

Acquiring new attributes.

This was usually realized at a low price. Mary-Rose is very creative in purchase and adaptation of attributes, always with a stylish result.
The fine details are not forgotten, such as: a top light, green/red navigation lights, steering wheel, displays on the Bridge and a real flag which was moving by the wind of a ventilator. Every visitor was talking about this!

Special effects, realized by talented persons.

For Mary-Rose’s vast network, a number of talented people were invited to contribute to the project. Some examples:
– a painted railing, which looked so real, that people regularly tried to grab it.
– the wooden ship, hull constructed out of pallets, which were so creatively treated that they seemed to be made of metal.
– an enormous panoramic view of a harbor (printed on wallpaper), street lamps which gave the impression of being on a quay at night.
– especially selected plants, which grow well under artificial light.
– professional stickers for the side-number, donated by a manager from another department, who was informed of the project.

Dressing the ship’s “crew”.

The “crew”, represented by professional manikins, needed to be dressed up in Navy uniforms.
Several ex-Navy employees offered to lend their uniform, with the only restriction that they needed to be secured.
After consulting with the carpenters, a security cable was attached and the Bridge was now manned by 4 crew members in uniform.

The effects: 

What would be the reaction of the head of the department?

Everybody was scared he might explode when seeing this extraordinary creation, but something entirely different happened.
He congratulated Mary-Rose and thanked her for a fantastic result!
In evenings, he would sit in this area and enjoy the view.
When he was promoted to a different site, he held his fare-well party in this area. An excellent choice!

What do customers say?

All visiting international customers were enthusiastic.
Remarks like “They built a bloody frigate!” and “Hier sollte Mann Kontrakte unterscheiben” (They should sign their contracts here) give an impression.

Multiple use.

The Multi-Functional area was also used to play a game to clarify the logistic challenges of a modern warship.
Long tables with benches, placed along the quay, were especially designed for this.
The roof over the tables gave a very cozy impression and the adjacent bar enabled some coffee or tea to be served.

Spontaneous contribution.

A security guard gave a spontaneous contribution in the form of some fishes and a sea star, cut out of paper and laid down in the “water” and on the quay.
It was a nice surprise to discover these things the next morning!

Conclusion: 

 

Looking back, I’m very glad Mary-Rose could be involved in this project.

Without her, we would never have reached this level of success!
A project so much “out of the box” would never have been possible in a company with its own culture.

A real “top of the bill” achievement!

T.J. Müller

Customer Instructor
Thales Nederland.

 

Key word was: together!

Multifunctionele ruimte met schip via Feng Shui gebouwd

Samen hebben we het gefixt!

Meewerkende en / of aanleverende externe bedrijven:

Gallary:

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


2 reacties op “Multifunctionele ruimte bouwen met Feng Shui”

 1. Product Architect schreef:

  The feeling of being transported from a dull office building on going through the door into the multifunction area was very strong. A space to discuss out of the normal office environment, leading to a journey to the “ship” then into the operations room was a powerful mental scene setting that gently but effectively transformed the thinking of those entering the space. The way in which the transitions were managed from “outside” to “seaside” to shipside to operation was subtle but powerful – leading the visitor on a journey where they wanted to see the next thing to be revealed and engage with what they found there..
  All in all, a very innovative approach to a classic problem – how to engage with customers on their terms. The memory of my first visit will stay with me a long time!

  • Mary-Rose schreef:

   Wauw, thank you so much for this review!
   It is so nice when someone – like yourself – can look through the overall experience to notice the details.
   It was a pleasure meeting you and to be a witness of your enthusiasm; a welcome surprise in an unexpected setting.
   A new memory I will cherish.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bent u geïnteresseerd in Feng Shui, neem dan eens contact met mij op of schrijf u in voor onze tips.

Diensten vanuit ons netwerk

Dreamtags
pedicure-praktijk
viewnetix
huangdi